Skip to main content

Zásady ochrany soukromí

Za účelem splnění povinností dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) níže popisujeme způsob nakládání s osobními údaji v naší společnosti.

Kdo jsme a jak nás kontaktujete?

Miroslav Kouba
K Lahovičkám 421/4 Praha 12, Modřany
IČO: 074 84 275

Je provozovatel webu bizkit.studio a poskytovatel služeb. Kontaktovat v rámci otázek spojených s ochranou osobních údajů nás můžete e-mailem na adrese mail@localhost. Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

Jaké informace o Vás zpracováváme?

 • Vaše základní identifikační údaje
  (jméno a příjmení, IČ, DIČ, bankovní spojení)
 • Adresní údaje
  (název ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát)
 • Kontaktní údaje
  (telefonní číslo a email)
 • Cookies pro reklamní sítě a statistická data>
  (Google Analytics, Google Ads, Sklik, Facebook, Tidio)
 • Provozní protokoly
  (IP adresy, webové požadavky, data prohlížeče)

Za jakým účelem tyto informace o Vás zpracováváme?

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o zákaznících a dodavatelích vedeme v souvislosti s poskytováním našich služeb (grafické služby, webdesign, videoprodukce a další).

V případě zrealizované a dokončené objednávky si uchováváme také informaci o Vaší objednávce, abychom Vám mohli pomoci při reklamaci. Zároveň slouží tyto údaje jako informace v jaké specifikaci byla objednávka zpracována. Dále tyto informace používáme pro pro interní účely v rámci zlepšování našich nabídek a služeb.

Účel zpracování informací pro konkrétní sekce:

Základní identifikační údaje a adresní údaje

 • uzavření smlouvy
 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • objednávky
 • fakturace
 • doručení materiálů na adresu a to přímo zaměstnanci naší společnosti nebo za využití dopravce či zásilkové společnosti

Kontaktní údaje

 • zasílání nabídek na základě poptávky
 • běžná komunikace v rámci plnění smlouvy
 • potvrzení o přijetí objednávky
 • informace o stavu objednávky
 • elektronické zasílání daňových dokladů
 • informování v souvislosti s poskytovanými službami formou SMS

Cookies reklamních sítí a statistická data

 • Zpracování statistik návštěvnosti webu
 • PPC propagace

Provozní protokoly

 • Zajištění provozní stability poskytování služeb
 • Zajištění bezpečnosti služeb

Komu Vaše osobní informace předáváme?

Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Údaje můžeme předat osobám nebo společnostem, které k Vám dovezou naše produkty, v tom případě sdělujeme údaje jen v nezbytně nutném rozsahu pro doručení.

Zprávy a vyměňovaná data při použití chatovací platformy jsou uloženy v aplikaci Tidio. Další informace najdete v jejich zásadách ochrany osobních údajů. Nevyužíváme tyto zprávy ani data jinak, než abychom sledovali problémy nebo dotazy uživatelů. Vaše osobní údaje budou zpracovány a předány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Neukládáme údaje o platebních kartách. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána The Pay a příslušná bankovní instituce.

V rámci zpracování dat o návštěvnosti webu a vyhodnocení naší podnikatelské činnosti využíváme tzv. cookies soubory a systémy následujících třetích stran pro zpracování sbíraných dat. Vaše data jsou přitom anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů.

 • Statistické a analytické systémy (Google Analytics)
 • Reklamní systémy (Google Adwords, Sklik, Facebook)
 • Chatovací platformy (Tidio)

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Veškeré osobní údaje zákazníků, dodavatelů či třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy a také po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 • Obdržení informace o datech, které o Vás zpracováváme
 •  Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu
 •  Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 •  Právo na přenositelnost údajů na Vámi zvoleného správce či zpracovatele osobních údajů
 •  Právo vznést námitku proti zpracování či omezení zpracování osobních dat
 • Právo na výmaz – za podmínky, že nebude existovat žádný jiný důvod, který nás opravňuje zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.). V takovém případě výmaz nemůžeme provést.

Jak dále využíváme Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem?

V případě, že jste nám udělil(a) dobrovolně souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům, tj. zejména za účelem nabízení služeb společnosti, zasílání informací, apod. a to emailem, sms či formou notifikace. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa. Ze zasílání reklamních emailů se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v zápatí každého takového sdělení, případně zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na mail@localhost.

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email mail@localhost.

Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout?

Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro poskytování našich služeb, nemůžeme vám související službu poskytnout.

Cookies

Co to jsou „cookies“?

Soubory cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete, nebo mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si prohlížíte („cookies třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých stránek.

„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory v komunikaci aplikací s Vaším webovým prohlížečem. Soubor cookie obsahuje anonymní informace. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak používáme cookies?

Naše webové stránky rovněž používají cookies pro behaviorálně cílenou reklamu, což nám umožňuje upravit reklamu a zajistit, že pro vás bude relevantní, a to na základě oblastí, které na naší webové stránce prohlížíte, a geografického umístění vaší adresy IP.

Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností s webem tak, že webovým stránkám umožníme, aby identifikovaly Váš prohlížeč, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies).

Jaké cookies používáme a k čemu?

 • Technické cookies první strany jsou krátkodobé cookies zajišťují základní technickou funkčnost webu
 • Statistické a diagnostické cookies první strany jsou dlouhodobé cookies využívány ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Reklamní cookies první i třetí strany jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů.

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies?

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org.

Používáme Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů)
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).
 • Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Používáme Facebook Pixel

Facebook dodržuje samoregulační principy pro online behaviorální reklamy (Self – Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising) a účastní se programů, které nabízejí možnost tento typ reklam odmítnout.

Používáme službu Sklik

Společnost Seznam.cz využívá cookie pro behaviorální cílení reklamy. Behaviorální reklama spočívá v zobrazování reklamy na internetových stránkách v závislosti na chování uživatelů na internetu (tématikou jimi navštívených stránek), za účelem zobrazení pouze takové reklamy, která by mohla konkrétního uživatele ve skutečnosti zajímat. Behaviorální reklama pracuje s informacemi, které jsou uložené v Cookies webových prohlížečů.