Společnost Toms Company

Klientovo zadání

Redesign stávajícího loga do modernější verze při zachování modré palety barev a segmentového rozložení nabízených služeb společně s novým snadno zapamatovatelným názvem společnosti a doménou.

Finální výstup

Logo složené z piktogramu, který dodržuje symboliku rozdělení do segmentů a jednotný název společnosti s doménou prvního řádu toms.company. Název byl zvolen na základě jména i příjmení klienta.

Zanechat komentář